Marketingul on-line presupune folosirea Internetului pentru a comunica direct, personalizat, interactiv şi la distanţă în vederea atingerii unor obiective de natură relaţională şi/sau tranzacţională ale organizaţiei.

În ultimii ani, folosirea Internetului în mediul afacerilor şi a marketingului, a relațiilor publice precum și în publicitate, se sprijină pe oportunităţile pe care acesta le creează organizaţiei interesate în acest sens. Astfel, Albert Angehrn a punctat patru coordonate esenţiale în raport cu care pot fi evaluate şi valorificate oportunităţile oferite de acest mediu de comunicare, pe care le-a concretizat în patru „spaţii virtuale”.

Spaţiul informaţional reprezintă vizibilitatea. Internetul reprezintă pentru acestea un canal informaţional foarte important, permiţând organizaţiilor să transmită dar şi să preia o cantitate semnificativă de informaţii referitoare la propriile produse, servicii, mărci sau la cele ale concurenţilor precum şi la consumatorii prezenţi la nivelul pieţei.

Spaţiul comunicaţional reprezintă interacțiunea. Internetul oferă organizaţiilor interesate un nou mediu de comunicare directă cu consumatorii şi, în general, cu publicul larg al acesteia. Principalul atu al comunicării prin Internet este interactivitatea în timp real asociată acesteia, atât organizaţia cât şi consumatorii au posibilitatea de a schimba informaţii rapid, direct şi personalizat, punând, astfel, bazele unei relaţii de marketing şi comerciale pe termen mediu şi lung.

Spaţiul distribuţional reprezintă serviciu de livrare. Internetul reprezintă o alternativă strategică la activitatea de distribuţie „tradiţională” a organizaţiei. Cea mai importantă tendinţă asociată utilizării Internetului în acest context este cea de „dis-intermediere” care determină reducerea numărului de intermediare existenţi între organizaţie şi consumatori până la crearea unui mecanism de distribuţie directă.

Spaţiul tranzacţional reprezintă spațiul comercial, combinaţia de utilităţi şi funcţiuni asigurate de noul mediu de comunicare în plan informaţional, comunicaţional şi distribuţional. Este concretizată şi în dezvoltarea dimensiunii tranzacţionale a utilizării Internetului, companiile de comerţ electronic şi, în general, tranzacţiile on-line fiind cele mai reprezentative exemple de acest gen.

Leave a Reply