Marketing Online prin Joc si Joaca

Marketing-ul Online, la prima vedere, pare a fi un element riguros, sec, rece, impersonal, dar poate fi și distractiv daca recurgi la conceptul de gamification. Tot ce trebuie să faci este să introduci un strop de amuzament pentru publicul țintă.

Conceptul de gamification există de foarte mult timp, doar că nu a fost conturat sub acest nume. Se referă la idea de a folosi modul de gândire și mecanismul de funcționare a unui joc într-un context diferit față de cel al mediului de jocuri. Abia în anul 2000, Nick Pelling își face curajul de defini acest concept sub denumirea de gamification. Cu toate acestea, publicul încă nu este foarte familiarizat cu acest concept, pentru mulți dintre ei, fiind ceva de care nu au mai auzit.

Acest concept este cel mai des utilizat în aplicațiile și procesele companiilor mari. De cele mai multe ori, acestea urmăresc să îmbunătățească experiența utilizatorului, să obțină rezultate mai bune, poate chiar și date mai de calitate. Ca să obțină toate acestea, companiile apelează la spiritul de competiție și la dorința de a câștiga a fiecărui om. Astfel, am putea spune ca acest concept are la bază politica de oferi sarcini și recompense. O sarcina devine mult mai interesantă și atractivă pentru publicul țintă dacă este mulată pe principiile mecanismului unui joc, mai ales dacă este implicată și o anumită recompensă de orice fel de natură.

Conceptul de gamification în lumea marketingului online reperzintă un proces metaforic. O companie va avea grijă ca sarcinile date de aceasta să influențeze comportamentul publicului, să-i trezească interesul și să-l motiveze, precum și să asigure o anumită comunicare între companie și public. Astfel, o companie asigurând comunicarea, motivarea, comportamentul publicului va asigura și productivitatea, care până la urmă este cea mai importantă.

images

Jocurile video sunt soluția!

Dacă vreți să stapâniți foarte bine acest concept de gamification, tot ce trebuie să faceți este să vă alegeți un joc. Poate că deja și aveți un joc favorit. Important este să învățați cum jocurile sunt corelate cu viața reală de zi cu zi. Sunt jocuri a căror scop este de a câștiga bani, bani cu care puteți achiziționa diferite obiecte care vă pot ajuta în atingerea unui scop ales de voi. Principiul este asemănător cu cel al marketingului doar că mult mai distractiv. Și în jocuri trebuie să câștigi anumite elemente, ca apoi să le poți investi în altele ca într-un final să-ți poți atinge obiectivele. Însă jocurile reușesc cu ușurință să asigure motivarea jucătorilor, schimbarea lor de comportament, dar mai ales să-i facă să fie fideli mereu jocului. Aceste lucruri trebuie să învețe și marketingul online, iar acest concept de gamification poate fi chiar soluția la astfel de probleme.

Crearea unei campanii de marketing online [part 2]

Elaborarea unui plan de marketing on-line al unei organizaţiei pornește de la o analiză a  mediului de marketing, definirea obiectivelor planului, definirea ţintei vizate prin intermediul planului, identificarea instrumentelor de marketing on-line utilizate, crearea mesajului transmis, identificarea bugetului şi definirea elementelor de coordonare, evaluare şi control ale planului.

Primul pas este o analiză atentă și amănunțită a competitorilor, folosind metodologia SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Este recomandat să studiezi atât procesele offline, cât și pe cele online. În mod evident, trebuie să speculezi cât mai bine punctele slabe ale competiției, punând accent pe punctele tale tari. Trebuie să ai in vedere maximizarea resurselor existente și integrarea lor cu campanii de marketing online.

Pentru a crea un sistem de referință privind succesul unei campanii și pentru a atinge eficiența, trebuie să fie stabilite obiectivele campaniei. Acestea trebuie să fie SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time) și să fie, în același timp, subordonate obiectivelor generale de business și celor de marketing. Deasemenea, stabilirea obiectivelor determină și bugetul care va trebui alocat, astfel obiectivele stabilite trebuie să fie necesare în strategia de business și să justifice investițiile aferente.

Definirea ţintei vizate presupune identificarea ansamblului de consumatori înspre care vor fi orientate acţiunile de marketing on-line ale organizaţiei. Ţinta acţiunilor de marketing on-line poate fi formată atât din consumatori individuali cât şi din consumatori organizaţionali (profit sau non-profit).

Următorul pas este determinarea metodelor și a intrumentelor ce vor fi utilizate în campanie capabile să asigure comunicarea eficientă cu ţinta vizată prin intermediul planului în vederea atingerii obiectivelor urmărite. Astfel de metode și instrumente sunt Google Adwords, campanii contextuale, newsletter marketing, blog marketing, social media marketing, email marketing, microsite-uri, viral marketing, sponsorizari etc. Fiecare dintre acestea are avantaje și dezavantaje, iar mixul ales trebuie să reprezinte o eficientizare cât mai bună a resurselor în raport cu investiția, urmărind însă și atingerea obiectivelor campaniei.

În procesul de creare a mesajelor utilizate în cadrul campaniilor de marketing on-line se respectă, ca şi în cazul creării mesajelor de marketing direct, regulile generale ale creaţiei publicitare cărora li se adaugă particularităţile impuse de aspectele tehnice şi de comunicare ale utilizării Internetului. Astfel, este necesară identificarea elementelor raţionale şi emoţionale ale mesajului, precum și abordarea directă şi/sau indirectă a consumatorului. Mesajele de comunicare create trebuie sa fie subordonate regulilor de comunicare ale brandului, insa adaptate la specificul internetului.

Realizarea bugetului planului are în vedere identificarea tuturor costurilor asociate cu realizarea planului de marketing on-line (desfăşurării tuturor activităţilor prevăzute în vederea atingerii obiectivelor propuse). Bugetul va cuprinde toate cheltuielile efectuate, prezentate într-un raport cu principalele categorii de resurse utilizate în acţiunile de marketing on-line (tehnice, financiare, umane, informaţionale şi operaţionale). Deasemenea, bugetul planului de marketing on-line trebuie să includă şi un volum de resurse financiare alocat pentru acoperirea unor cheltuieli suplimentare, neprevăzute, care se poate încadra în limita a 10-20 % din volumul anticipat al cheltuielilor specifice.

Odată cu lansarea campaniei de promovare se recomandă o monitorizare atentă a rezultatelor și a eficienței fiecărei metode în parte. Este important să se stabilească indicatorii de performanță ai campaniei. Absența unei monitorizări și optimizări atente a campaniei va avea drept consecințe realizarea unor performante slabe, investiții nejustificate și atingerea parțială a obiectivelor.

Pe lângă evaluarea continuă recomandată în decursul campaniei, finalizarea unei campanii de promovare trebuie să includă o analiză atentă a rezultatelor obținute, adică în ce măsura au fost atinse obiectivele în raport cu bugetele preconizate.

Piaţa publicităţii on-line din România creşte mai repede decât în ţările dezvoltate din Uniunea Europeană, deşi gradul de penetrare al internetului la noi în ţară este mult mai scăzut decât în respectivele ţări. Consumatorii capătă tot mai multă încredere în acest nou canal de comunicare şi devine încet-încet parte din viaţa lor, fiind locul unde pot găsi orice informaţie doresc, pot cumpăra orice produs doresc, oferindu-le chiar anonimitate.